گیلان

بارش های پاییزی به شمال باز می گردد!

/post-31

پس از چند روز بدون بارش در کشورمان، بار دیگر با شمالی شدن جریان ها و همراهی امواج ناپایدار در چند استان شمالی میهن، شاهد بارش و ناپایداری خواهیم بود.