گلخانه با غچه ای

روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش دوم

/post-38

آبیاری محیطی (Perimeter Watering)