کشاورزی

کاشت توت‌فرنگی در محیط باز

/post-44

شیوه کشت با کمک مالچ و سیستم آبیاری بکار گرفته شده باعص کاهش حداکثری در مصرف آب خواهد شد.


خاکی بدون نیاز به آب

/post-43

محققان خاکی را آماده کردند که نیاز به آب ندارد و از هوا آب جذب می‌کند!

این خاک شب‌ها که دما کمتر است آب را از رطوبت هوا جذب می‌کند و در روز که هوا گرم می‌شود آب را آزاد می‌کند!


نشریه 56 سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)

/post-32

دستورالعمل محاسبه نیاز آبی گیاهان - نشریه فائو - ترجمه و اصل نشریه