شسته شدن بستر خاک

روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش اول

/post-37

آبیاری دستی یا سنتی (Hand Watering)