ربات هوشمند

ربات هوشمند کشاورزی

/post-27

به گزارش همشهری آنلاین، مهر به نقل از انگجت، آلفابت از تکمیل طرح گروه ماینرال در آزمایشگاه ایکس آلفابت به منظور تولید ربات هوشمند کشاورزی خبر داد.