دانستنی ها

کاشت توت‌فرنگی در محیط باز

/post-44

شیوه کشت با کمک مالچ و سیستم آبیاری بکار گرفته شده باعص کاهش حداکثری در مصرف آب خواهد شد.