تولید نشاء

روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش چهارم

/post-40

آبیاری مه پاشی (Boom Watering)