آبیاری یکنواخت

روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش سوم

/post-39

آبیاری سقفی یا آبشاری (Overhead Sprinklers)