آبیاری

هیدروسیکلون چیست و چگونه کار می‌کند؟

/post-46

هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می‌شود، دستگاهی برای جداسازی مواد جامد از مایع می‌باشد. دستگاه ماسه‌گیری ابزار ساده و موثری برای گرفتن مواد دانه‌ای و جامدات ساینده از آب می‌باشد.


کاشت توت‌فرنگی در محیط باز

/post-44

شیوه کشت با کمک مالچ و سیستم آبیاری بکار گرفته شده باعص کاهش حداکثری در مصرف آب خواهد شد.


خاکی بدون نیاز به آب

/post-43

محققان خاکی را آماده کردند که نیاز به آب ندارد و از هوا آب جذب می‌کند!

این خاک شب‌ها که دما کمتر است آب را از رطوبت هوا جذب می‌کند و در روز که هوا گرم می‌شود آب را آزاد می‌کند!


روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش ششم

/post-42

آبیاری با لوله تراوا (متخلخل یا نشتی)


روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش پنجم

/post-41

آبیاری قطره‌ای (Drip Irrigation)


روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش چهارم

/post-40

آبیاری مه پاشی (Boom Watering)


روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش سوم

/post-39

آبیاری سقفی یا آبشاری (Overhead Sprinklers)


روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش دوم

/post-38

آبیاری محیطی (Perimeter Watering)


روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش اول

/post-37

آبیاری دستی یا سنتی (Hand Watering)


ماشین آبیاری قرقره‌ای چیست و چه کاربردهایی دارد؟

/post-35

سیستمی است که مزرعه را بصورت نوار، آبیاری می‌کند و برای آبیاری گیاهان کوتاه و بلند در زمین‌های رسی و شنی،  هموار و ناهموار استفاده می‌شود. این ماشین قابلیت تطبیق با اکثر گیاهان زراعی و همچنین قابل استفاده برای آبیاری زمین‌های خرده مالکی می‌باشد.