بایگانی نوشته‌ها


کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

به استناد گزارش وزارت نیرو کل منابع آب تجدیدپذیر کشور در حدود 130 میلیارد مترمکعب می‌باشد. که در حال حاضر حدود 93 میلیارد مترمکعب استحصال می‌گردد و سهم بخش کشاورزی از این مقدار در حدود 93/5درصد می‌باشد. با توجه به نرخ رشد جمعیت و چالش‌های خشکسالی در حال و آینده و رقابت سایر بخش‌ها برای منابع آب، کاربرد سامانه‌های آبیاری با کارایی مصرف بالاتر از راهکار‌های موثر در جهت پایداری توسعه در بخش کشاورزی می‌باشد.

ویژگی‌ها و مزایای آبیاری تحت فشار

ویژگی‌ها و مزایای آبیاری تحت فشار

انتخاب شیوه آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمیتی در یک پروژه آبیاری و موفقیت آن ایفا می‌کند. باید سعی شود تا از آبیاری سنتی فاصله گرفته و به آبیاری مدرن و مکانیزه روی آوریم تا بتوانیم راندمان آبیاری را افزایش و تولید را بالا ببریم.

دسته‌بندی
موردی وجود ندارد.