مقالات


آبدان گرواسیس (Groasis Waterbox)

آبدان گرواسیس (Groasis Waterbox)

یک جعبه طراحی شده برای کمک به رشد درختان در مناطق خشک است. با استفاده از این نوآوری کاشت درختان در اراضی خشک بیابانی یا سنگلاخ و کوهستانی بدون استفاده از آبیاری و صرف انرژی انجام می‌گیرد و در سال ۲۰۱۰ موفق به کسب مقام بهترین نوآوری در زمینه فناوری سبز از ماهنامه پاپیولار ساینس که ماهنامهٔ آمریکایی است که هرساله ده دانشمند برگزیدهٔ سال را معرفی می‌کند شد.

کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

به استناد گزارش وزارت نیرو کل منابع آب تجدیدپذیر کشور در حدود 130 میلیارد مترمکعب می‌باشد. که در حال حاضر حدود 93 میلیارد مترمکعب استحصال می‌گردد و سهم بخش کشاورزی از این مقدار در حدود 93/5درصد می‌باشد. با توجه به نرخ رشد جمعیت و چالش‌های خشکسالی در حال و آینده و رقابت سایر بخش‌ها برای منابع آب، کاربرد سامانه‌های آبیاری با کارایی مصرف بالاتر از راهکار‌های موثر در جهت پایداری توسعه در بخش کشاورزی می‌باشد.

دسته‌بندی
موردی وجود ندارد.
بایگانی نوشته‌ها