آشنایی با آبیاری تحت فشار


ماشین آبیاری قرقره‌ای چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ماشین آبیاری قرقره‌ای چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سیستمی است که مزرعه را بصورت نوار، آبیاری می‌کند و برای آبیاری گیاهان کوتاه و بلند در زمین‌های رسی و شنی،  هموار و ناهموار استفاده می‌شود. این ماشین قابلیت تطبیق با اکثر گیاهان زراعی و همچنین قابل استفاده برای آبیاری زمین‌های خرده مالکی می‌باشد.

دسته‌بندی
موردی وجود ندارد.
بایگانی نوشته‌ها