این خاک از هیدروژل‌های جاذب آب تشکیل شده و هر گرم آن می‌تواند ۳ تا ۴ گرم آب از هوا جذب کند! و باتوجه به شرایط آب و هوایی یک منطقه ۰.۱ تا ۱ کیلوگرم این خاک می‌تواند در سطح یک متر مربع خاک معمولی پخش شود و خاک را از آبیاری بی‌نیاز کند!

تست های مختلفی روی این خاک انجام شده و موفق بوده. مثلا در یکی از تست ها بذرهای تربچه توانستند طی ۱۴ روز بدون نیاز به آبیاری در این خاک رشد کنند! در شرایط معمولی برای رشد تربچه نیاز شدید به آبیاری وجود دارد(مخصوصا در روزهای ابتدایی کاشت بذر)!
محققان در فاز بعدی پروژه در تلاشند از این خاک برای تامین آب اشخاص یا خانواده‌ها یا گروه‌های کارگری حاضر در مناطق  خشک استفاده کنند!
منتظر باشید که در آینده خیلی از مناطق بیابانی در دنیا سرسبز بشه!