آخرین پردازش ها بیانگر رشد ابر، رگبار، آذرخش، وزش باد یا ریزش تگرگ از بعدازظهر سه شنبه ۲۹ مهرماه به بعد در مناطق زیر است:
شرق و شمال اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان
و از چهارشنبه علاوه بر مناطق یاد شده در خراسان شمالی است‌.
بارش ها چندان خطرناک و سنگین نخواهد بود اما بیشترین بارش را برای غرب گیلان انتظار داریم.